Jste zde

2. ročník konference o využití stavebních odpadů Recykluji! Neskládkuji!

31.03.2017

Plzeňský kraj ve spolupráci se společnosti AZS 98 uspořádal už 2. ročník konference o využití stavebních odpadů, v jejím průběhu byly oceněny společnosti, organizace a další subjekty, které aktivně ukládají stavební demoliční odpady nebo odebírají recyklované kamenivo. Jedním z hlavních témat letošního ročníků byla spolupráce sítě recyklačních center v Plzeňském kraji s ČVUT.

Druhý ročník Konference o využití stavebních odpadů proběhla pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Vyhodnocení výsledků předání stavebního demoličního odpadu k recyklaci i využití recyklátů RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI! se uskutečnilo 16. března 2017 v plzeňském hotelu Continental. Akce se za Plzeňský kraj zúčastnila radní pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová, která také ocenění předávala.

V Plzeňském kraji funguje celkem 7 recyklačních center, která provozuje společnost AZS 98 - kromě Plzně jsou to centra v Rokycanech, Zavlekově, Blovicích, Stříbře, Tachově a Domažlicích. Recyklační linky přeměňují odpad na plnohodnotný stavební materiál odpovídající přírodnímu kamenivu, certifikovaný dle konkrétních ČSN norem. Proces recyklace je z části dotován poplatkem za uložení odpadu, zrecyklovaný materiál je tedy levnější než přírodní kamenivo. A to bez nutnosti zásahu do rázu krajiny, otevírání nových pískoven a kamenolomů.

Podařilo se nám navázat spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. Výzkumníci se zaměřují na možnosti využití  recyklovaného kameniva pro výrobu betonových směsí a porovnávají také dopady výroby tohoto betonu na životní prostředí," říká Petra Kaldová, předsedkyně organizačního výboru konference a ředitelka společnosti AZS 98. Právě výsledky spolupráce s ČVUT byly hlavním tématem konference. V průběhu zazněly 3 přednášky, podporované z dotačního projektu TAČR – Technologické agentury ČR (č.TH02030649):

Potenciál využití betonu s recyklovaným kamenivem pro základové konstrukce, Tereza Pavlů, UCEEB, Praha
Energetická náročnost recyklace SDO a její porovnání s těžbou přírodního kameniva, Magdaléna Šefflová, UCEEB, Praha
Srovnání použití recyklovaných materiálů do dopravních staveb - porovnání s použitím přírodních materiálů, Jan Otýs, AZS 98 s.r.o., Plzeň

   

Zleva Tereza Pavlů, Magdaléna Šefflová

Konference o využití stavebních odpadů se stejně jako vloni konala za podpory Plzeňského kraje. „Plzeňský kraj jako nositel krajského Plánu odpadového hospodářství aktivity společnosti AZS 98 v této oblasti vítá, neboť napomáhají k plnění cílů tohoto Plánu. V současné době v Plzeňském kraji dochází k využití 93,7 % stavebních a demoličních odpadů. K tomuto skvělému číslu přispívají právě recyklační centra," říká vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje Martin Plíhal.

Text převzat z webu Plzeňského kraje.

Odkaz na reportáž zde.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZA ROK 2016 RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!

Kategorie: Ukládka recyklovaný odpadů za každé RC v Plzeňském kraji zvlášť
Nejvyšší ukládka na RC Blovice EVT Stavby, s.r.o.
Nejvyšší ukládka na RC Domažlice Agrima Draženov a.s.
Nejvyšší ukládka na RC Rokycany REMEX CZ, a.s.
Nejvyšší ukládka na RC Stříbro TAZATA, spol. s.r.o.
Nejvyšší ukládka na RC Tachov RP Proreal s.r.o.
Nejvyšší ukládka na RC Valcha ŽSD a.s.
Nejvyšší ukládka na RC Zavlekov REMEX CZ, a.s.

Kategorie: Využití recyklátů za každé RC v Plzeňském kraji zvlášť
Nejvyšší odběr recyklátu na RC Blovice BROSS spol. s.r.o.
Nejvyšší odběr recyklátu na RC Domažlice ACISTAV, s.r.o.
Nejvyšší odběr recyklátu na RC Rokycany ŽSD, a.s.
Nejvyšší odběr recyklátu na RC Stříbro VAK SERVIS, s.r.o.
Nejvyšší odběr recyklátu na RC Tachov STAMOZA, s.r.o.
Nejvyšší odběr recyklátu na RC Valcha FAS TRANS, s.r.o.
Nejvyšší odběr recyklátu na RC Zavlekov Město Plánice

Kategorie: Ukládka recyklovatelných odpadů spolu s využitím recyklátů na jednotlivých RC
TOP RC Blovice Bross spol. s r.o.
TOP RC Domažlice ACISTAV, s.r.o.
TOP RC Rokycany REMEX CZ, a.s.
TOP RC Stříbro Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
TOP RC Tachov RPproreal s.r.o.
TOP RC Valcha ŽSD a.s.
TOP RC Zavlekov REMEX CZ a.s.

Kategorie: Ukládka recyklovatelných odpadů za všechna RC provozovaná v PK dohromady
Společnost, která nejvíce využívá systém RC v PK při ukládce SDO REMEX CZ a.s.

Kategorie: Využití recyklátů za všechna RC provozovaná v PK dohromady:
Společnost, která nejvíce využívá systém RC v PK při využití recyklátů RPproreal s.r.o.

Kategorie: Ukládka odpadů spolu s využitím recyklátů na všech RC PK
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ ŽSD a.s.