Jste zde

Akce

Na následujících akcích na nás můžete narazit a popovídat si o našich činnostech osobně.

Proběhlé akce

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE (nZEB), provádění a výstavba - kurz má akreditaci ČKAIT

Setkání pracovní skupiny Smart Life CBCSD

Inteligentní budovy a města 2016

Stránky