Jste zde

ČVUT UCEEB doprovodný program Budovy: Trendy a budoucnost

23.01.2018

V rámci mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 2018 pořádáme celodenní doprovodný program na téma Budovy: Trendy a budoucnost, který se uskuteční 27. února 2018 v Konferenčním sále 1, Výstaviště PVA EXPO Letňany.

Dovolujeme si Vás proto pozvat na naše odborné přednášky konané v rámci doprovodného programu. Po skončení každé z nich je v sále vyhrazený prostor pro diskuzi s odborníkem.

Součástí doprovodného programu je pozvánka na komentovanou prohlídku v UCEEB v rámci Dne otevřených dveří 21. března 2018.

Volnou vstupenku na veletrh Aquatherm včetně doprovodného programu můžete získat zasláním emailu na adresu: marketing [at] uceeb [dot] cz.

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Program a anotace přednášek doprovodného programu UCEEB fórum: Budovy, trendy a budoucnost:

 • 10:30 – 11:00     ČVUT UCEEB na cestě ke stavbám budoucnosti - doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.

Cílem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT je pozitivně kultivovat stavební prostředí v České republice. V rámci UCEEB aktivit jsme navázali těsnou spolupráci s kolegy v Německu na projektech budov s kladnou energetickou bilancí. Na základě zahraničních zkušeností tak vzniká představa, jak bude vývoj ve stavitelství vypadat v České republice v příštích letech, přičemž kromě domů s kladnou energetickou bilancí předpokládáme také velký rozvoj v automatizaci a významné pokroky v oblasti rekonstrukcí stávajících staveb.

 • 11:00 – 11:30     Pavilon České republiky EXPO 2020: Získávání vody v poušti s využitím sluneční energie - doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

UCEEB ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v současnosti pracuje na technologii získávání vody ze vzduchu v prostředí pouště. Zařízení má být poháněno pouze sluneční energií a má sloužit k zavlažování.  Přednášející představí koncept, vývoj zařízení a předpokládané výnosy.

 • 11:30 – 12:00     Zhodnocení provozu budovy Fenix jako aktivního prvku elektrické sítě - Ing. Petr Wolf, Ph.D.

V přednášce budou představeny zkušenosti s provozem hybridního fotovoltaického systému s bateriovým úložištěm v administrativní budově společnosti Fenix Group, a.s. v Jeseníku. Tento systém je v provozu jeden a půl roku, během této doby byly testovány různé režimy provozu – plně autonomní provoz, částečně autonomní provoz, či omezování odběrových maxim. Systém využívá předpověď výroby fotovoltaického systému a předpověď spotřeby v budově.

 • 12:00 – 12:30     Solární hybridní kolektory a jejich aplikace - Ing. Nikola Pokorný

Hybridní solární kolektory jsou kombinací fototermické a fotovoltaické technologie, která má potenciál zvýšit využití sluneční energie v budovách. V rámci přednášky budou představeny výsledky výzkumu a vývoje zasklených hybridních kolektorů na UCEEB ČVUT a možné praktické aplikace.

 • 12:30 - 13:00      Pauza na oběd
 • 13:00 – 13:30     Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů - doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Elektricky poháněná tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaickými systémy se zdají být ideální kombinací pro použití v budovách. Přednáška ukáže zblízka problematiku a různé možnosti aplikací.

 • 13:30 – 14:00     Moisture Guard - Ing. Jan Včelák, Ph.D.

V rámci přednášky bude představen systém pro kontinuální monitoring vlhkosti dřevěných konstrukcí včetně jeho základních komponent a způsobu použití. V přednášce se budou prezentovat i výsledky pilotních instalací systému a detekované problémy. Budou představeny i nově vyvíjené komponenty, které se stanou součástí systému.

 • 14:00 – 14:30     Predikce výroby FV systémů -  Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Přednáška představí zkušenosti s provozem hybridního fotovoltaického systému s bateriovým úložištěm v administrativní budově společnosti Fenix Group, a.s. v Jeseníku. Tento systém je v provozu jeden a půl roku, během této doby byly testovány různé režimy provozu – plně autonomní provoz, částečně autonomní provoz, či omezování odběrových maxim. Systém využívá předpověď výroby fotovoltaického systému a předpověď spotřeby v budově.

 • 14:30 – 15:00     Tepelný komfort při vytápění budov s nízkou spotřebou energie – platí osvědčené principy? - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Při návrhu vytápění budov se vychází ze zaběhnutých principů a axiomů, které vznikly zkušeností získanou při výstavbě budov v minulém století. Moderní budovy s nízkou spotřebou energie se vyznačují jinými tepelnými vlastnostmi vedoucími ke změnám v očekávaném chování budov a vytápěcích zařízení. V přednášce budou mimo jiné prezentovány výsledky rozsáhlého experimentu se subjektivním hodnocením tepelného komfortu při různých způsobech vytápění, prováděného se skupinou osob v laboratořích UCEEBu.

 • 15:00 – 15:30     Inovativní přístupy k řízení energetiky budov - Ing. Jan Včelák, Ph.D.

V přednášce budou představeny inovativní energetické systémy určené pro rezidenční i administrativní objekty, které efektivně využívají obnovitelné zdroje energie a lokální ukládání energie a její efektivní využívání v rámci objektu. Budou představeny trendy v energetice i nové technologie, které budou mít na energetiku nejen budov zásadní vliv.

 • 15:30 – 16:00     Internet budov - Ing. Mgr. Michal Kuzmič

Příspěvek se věnuje příchodu inteligentních řídicích systémů a internetu věcí, které přinášejí zásadní kvalitativní změnu pro uživatele budov. Z pasivních objektů se budovy postupně přeměňují v aktivní účastníky našeho života, kteří jsou schopní obousměrně komunikovat s uživateli, samostatně vyhodnocovat data získaná z řady vnějších zdrojů (například ceny energie, předpověď osvitu, stav dopravy aj.), monitorovat svůj stav a sdělovat ho pomocí internetu vybraným uživatelským skupinám. V budoucnu můžeme čekat rostoucí autonomii budov.