Jste zde

Dřevostavby a moderní vytápění 2018

17.01.2018

Přijďte si nás poslechnout na veletrh Dřevostavby ve čtvrtek 1. 2. 2018 a na veletrh Moderní vytápění v pátek 2. 2. 2018. Veletrh Dřevostavby nabízí širokou škálu vystavovatelů, kteří se zabývají výstavbou nízkoenergetických a pasivních domů, projektováním a architektonickou činností, dřevěnými výrobky pro exteriér i interiér, materiály a technologiemi do dřevostaveb, stroji a nástroji pro zpracování a opracování dřeva. Dále se zájemci seznámí s nejnovějšími technologiemi v oblasti vytápění, větrání, úspory energie a efektivním využíváním obnovitelných zdrojů na veletrhu Moderní vytápění.

 

   

Zapojte se do diskuze na žhavá témata, který ČVUT UCEEB v rámci veletrhů nabízí. Návštěvníci i odborníci se mohou těšit po celou dobu veletrhu na zajímavý doprovodný program. 

Veletrh Dřevostavby

Čtvrtek 1. 2. 2018: 16:00 - 16:30 hod.

V přednášce bude prezentován současný trend výstavby vícepodlažních dřevostaveb. Prezentovány budou používané konstrukční systémy a klíčová problematika spojená s jejich navrhováním. Vysvětleny budou dostupné postupy pro navrhování jejich kompozitních dřevobetonových stropních konstrukcí a dále též stěnových a stropních dílců z křížem vrstveného dřeva, jak na běžnou teplotu, tak na účinky požáru. Na závěr budou ukázány nejzajímavější příklady realizovaných vícepodlažních dřevostaveb včetně různých možností provedení jejich nosné konstrukce.

Čtvrtek 1. 2. 2018: 16:30 - 17:00 hod.

Přednáška představí novinky v oblasti monitoringu vlhkosti dřevěných konstrukcí v dřevostavbách a zkušenosti s nasazením systému Moistureguard v pilotních instalacích v ČR i jinde v Evropě. Budou ukázány možnosti integrace systému v rámci chytré domácnosti i připravované změny a nové komponenty pro rok 2018. Kromě monitoringu vlhkosti dřevěných konstrukcí bude představen i systém integrovaného monitoringu namáhání GLT prvků pomocí zabudovaných optických vláken. 

Veletrh Moderní vytápění

Pátek 2. 2. 2018: 10:30 - 14:30

Úvodní přednáška ukáže širší souvislosti snah o inovace v oblasti technických systémů budov. Stále vyšší tlak na snížení energetické náročnosti budov vede na jedné straně k pokročilým řešením, na druhé straně je nutné zvažovat ekonomiku takových zařízení.

  • Energetický zdroj pro téměř nulové budovy - Ing. Michal Broum, Regulus spol. s r.o.

Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickým systémem a levným sezónním zásobníkem je jednou z možných variant energetického systému, který snese i striktní doporučení Evropské komise na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Systém je realizovaný na konkrétním rodinném domě a od podzimu 2017 je monitorovaný.

Hybridní solární kolektory jsou kombinací fototermické a fotovoltaické technologie, která má potenciál zvýšit využití sluneční energie v budovách. V rámci přednášky budou představeny výsledky výzkumu a vývoje zasklených hybridních kolektorů na ČVUT UCEEB a možné praktické aplikace.

  • Rekuperace tepla z odpadni vody - Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Fakulta strojní, ČVUT v Praze 

Zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadní se začínají prosazovat nejen jako centrální jednotky, ale i decentrální zařízení. Fakulta strojní ČVUT provádí výzkum a vývoj za účelem zvýšení účinnosti jednoduchých a levných sprchových výměníků pro zvýšení úspor při přípravě a spotřebě teplé vody.

  • Autonomní energetická centrála - Ing. Petr Morávek, CSc., Atrea s.r.o.

Kompaktní zařízení, které v sobě sdružuje tepelné čerpadlo pro vytápění a chlazení, ohřívač vody a vzduchotechnickou jednotku pro větrání a vytápění/ chlazení, má potenciál dosáhnout v oblasti rodinných domů na velmi přísná kritéria doporučená pro téměř nulové budovy Evropskou komisí i s minimální plochou FV systému.

  • Pavilon České republiky EXPO 2020: Získávání vody v poušti s využitím sluneční energie - doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

UCEEB ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v současnosti pracuje na technologii získávání vody ze vzduchu v prostředí pouště. Zařízení má být poháněno pouze sluneční energií a má sloužit k zavlažování.  Přednášející představí koncept, vývoj zařízení a předpokládané výnosy.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, definované evropskou legislativou, budou v ČR požadovány u všech nových budov s energeticky vztažnou plochou nad 1 500 m2 od 1. 1. 2018. Přednáška shrnuje základní informace způsobu vyjádření energetické náročnosti budov, definici požadavků a na příkladu řešení technických systémů, splňujících požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.