Jste zde

Energeticky efektivní domy plus – strategická spolupráce České republiky a Německa

18.10.2017

V úterý 17. října 2017 zaplnili prostory Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zástupci českých a německých ministerstev, Českého vysokého učení technického v Praze a Fraunhoferových institutů. Cílem setkání bylo definovat způsob, jakým bude v budoucnu v ČR podporována výstavba domů s kladnou energetickou bilancí včetně vytvoření konceptu financování pilotních projektů s následným uvedením do komerční praxe.

Zástupci českých a německých ministerstev, ČVUT a Franhoferových institutů před recepcí UCEEB. 

V první části programu představila německá strana fungování sítě energeticky efektivních domů Netzwerk Effizienzhaus Plus a zkušenosti s úspěšnou realizací řady projektů. Mezi takové projekty patří i úspěšná stavba Effizienz Haus Plus Berlín, která vyrobí více energie, než spotřebuje. Zástupci českých ministerstev představili současnou koncepci podpory výstavby energeticky efektivních domů v ČR a jejich možných přístupů do budoucna. Obě strany se shodly, že v ČR ideově a odborně povede projekt budov s kladnou energetickou bilancí UCEEB ČVUT za podpory německého Fraunhoferova institutu pro stavební fyziku (Fraunhofer IBP).

„Domy s kladnou energetickou bilancí jsou dalším logickým krokem v rozvoji stavebnictví v České republice a zapadají do naší Státní energetické koncepce. Jako přední česká univerzita cítíme povinnost tuto myšlenku rozvíjet a pomoci uvést ji do praxe,“ uvedl doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel UCEEB ČVUT.

Na setkání představili zástupci vytipovaných projektů své připravované stavby: ZŠ a MŠ v Postřekově, Knihovna a spolkový dům v Dobříši, Bytový dům v Litoměřicích a Administrativní budova firmy Nevšímal a. s. Partneři se shodli, že všechny prezentované budovy jsou vhodné demonstrační budovy v ČR, které by mohly být postaveny v pasivním standardu s pozitivní energetickou bilancí. V rámci odpoledního programu účastníci diskutovali mimo jiné o možnostech mezinárodní spolupráce, definici rolí jednotlivých účastníků a jejich očekávání, možných způsobech financování českou a německou stranou. Všichni zúčastnění se shodli na společném zájmu propagovat a ukázat špičkové stavební technologie v rámci budov s kladnou energetickou bilancí.

Zatímco v Německu dnes již existuje zhruba čtyřicet demonstračních projektů – budov, jejichž výroba energie je stejná nebo vyšší než jejich spotřeba. V České republice je tento koncept v praxi stále novinkou. Energeticky plusové domy nejsou vázány na žádnou konkrétní technologii. Pro jejich realizaci je možné použít celou řadu technologických přístupů, které se však musí vhodně zkombinovat, a v tom může UCEEB ČVUT významně pomoci.

   

 

 

 

Knihovna Dobříš - exteriér, jižní fasáda Bytové domy Litoměřice - náčrt