Jste zde

Inovujte a vyvíjejte s UCEEB

08.03.2018

ČVUT UCEEB nabízí vývojové služby pražským podnikům. Jste malý nebo střední podnik (MSP) se sídlem v Praze? Máte zájem inovovat svůj produkt ve spolupráci s univerzitou?

Pokud ano, můžete od 30. 3. do 30. 4. žádat o inovační vouchery poskytované hlavním městem Praha.

Vouchery umožňují podnikům zafinancovat smluvní výzkum poskytnutý výzkumnou organizací. Jsou vhodné zejména pro výrobní podniky, které potřebují zvýšit konkurenceschopnost svých produktů. ČVUT UCEEB nabízí služby smluvního výzkumu v oblasti výstavby, energetiky, vnitřního prostředí budov, zkušebnictví a telemedicíny.

Příspěvek dosahuje max. 75 % výdajů pro tzv. malé vouchery s rozpočtem od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč v režimu tzv. de minimis a 50 % pro větší projekty. Detailní informace naleznete zde.