Jste zde

Jak vyrobit opravdu pevný beton

12.02.2018

Není beton jako beton. Většina betonů sice obsahuje písek, vodu a cement, ale jak pevný beton se nakonec podaří vyrobit, záleží na mnoha okolnostech.

Nedávno měl kolega Michal Ženíšek interní seminář na téma Jak vyrobit opravdu beton. Mimo jiné zmínil, že se na stavbu energeticky efektivních  budov (EEB) nebo budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) nejvíce používá beton s nižšími pevnostmi. Hlavním důvodem je spotřeba cementu, která je z hlediska složení betonu sice nejpevnější složkou, ale za to nejnáročnější surovinou. Podle vědeckých studií je stavebnictví v celosvětovém měřítku zodpovědné asi za 7 % produkci emisí CO2, z nichž celé 4 % připadají právě na produkci cementu. Při vypalování cementu z vápence totiž dochází k uvolňování CO2 do ovzduší a tento proces nelze nijak výrazně omezit. Můžeme sice namísto hlavních paliv (uhelný prach, zemní plyn, mazut) využívat alternativní paliva, čímž dojde ke snížení emisí CO2, ale vlastní chemickou reakci, kalcinaci, nijak obejít nelze.  

Nejvíce monolitického betonu se používá zpravidla u větších staveb jako jsou například bytové domy nebo stavby občanského charakteru, kde je důležitá zejména rychlost výstavby.

Pokud se chcete o betonu dozvědět více, napište nám své dotazy na emailovou adresu marketing [at] uceeb [dot] cz nebo se podívejte na stránku Laboratoř kompozitních konstrukcí