Jste zde

Ing. Nikola Pokorný

vědecko-výzkumný pracovník

Věnuji se výzkumné a vývojové činnosti v oblasti solární tepelné techniky. Náplň mé práce na UCEEB je zaměřena na vývoj fotovoltaicko-tepelného kolektoru. Dále testuji solární tepelné kolektory v laboratoři se solárním simulátorem. Své zkušenosti v oblasti zkoušení solárních kolektorů jsem získal během studia na FS ČVUT, kdy jsem v rámci diplomové práce řešil modelování provozu solárního tepelného kolektoru.

Email: nikola [dot] pokorny [at] uceeb [dot] cz