Jste zde

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Zabývám se na výzkumem transportu vody, vzduchu a tepla v půdě a jiných pórovitých materiálech. Na UCEEBu zajišťuji zprovoznění laboratoře pro měření hydraulických charakteristik pórovitých materiálů, zajišťuji měření meteorologických veličin na budově UCEEB a jejím okolí, podílím se na výzkumu retenční schopnosti zelených střech a na výzkumu mikroklimatických podmínek v urbanizovaném území.

Email: michal [dot] snehota [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 354 748