Jste zde

Ing. Alžběta Kohoutková

vědecko-výzkumný pracovník

CFD simulace vnitřního prostředí budov v softwaru Ansys Fluent
Problematika vnitřního ovzduší budov (IAQ)
Obsluha měřicí techniky pro IAQ
Vyhodnocování vnitřního prostředí z hlediska IAQ (prachové částice, stáří vzduchu v místnosti)
Obsluha a práce s thermálním manikinem
Modelování energetického chování budov v Design Builderu

Email: alzbeta [dot] kohoutkova [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 356 732