Jste zde

Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek

vědecko-výzkumný pracovník

Požární bezpečnost je významnou součástí navrhování budov, zejména budov energeticky efektivních, kde jsou stále více uplatňovány materiály a výrobky ekologické a většinou hořlavé. Jsem rád, že vznikla požární laboratoř a já mohu být součástí jejího týmu, který tuto problematiku řeší a může pomoci při vývoji nových výrobků a technologií vyhovujících jak požadavkům estetickým, tak požadavkům legislativním a bezpečnostním. Věřím, že jako architekt s několikaletou praxí v projekční kanceláři dokážu chápat obě strany „barikády“ a jako konzultant požární bezpečnosti, zapojený v několika grantech ať již na Fakultě stavební ČVUT, na UCEEB nebo na zahraničních univerzitách, budu platným členem v dalších výzkumných záměrech.

Email: petr [dot] hejtmanek [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 357 151