Jste zde

Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze, doktorské studium absolvovala na Fakultě stavební, katedře TZB se specializací na kvalitu světelného prostředí v budovách. Během doktorského studia strávila 21 měsíců prováděním chronobiologického experimentu při výměnném stipendijním pobytu na EPFL v Lausanne ve Švýcarsku. Sledovala zde vliv světelného prostředí na bdělost, výkonnost a celkovou pohodu člověka jakož i rozdíly mezi jedinci.

V Laboratoři kvality vnitřního prostředí UCEEB zastřešuje Lenka Maierová výzkumné aktivity týkající se kvality světelného prostředí. V rámci činnosti Platformy pro zdravé osvětlování vytváří prostor pro mezioborový výzkum kvality osvětlení nejen pro studenty, ale i odbornou veřejnost. Současně vyučuje předmět Stavební fyzika – osvětlení na FSv ČVUT v Praze a FUA TU v Liberci. Je členem mezinárodní Společnosti pro světelnou terapii a biologické rytmy (SLTBR), Daylight Academy a České normalizační komise pro osvětlení. Úzce spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví.

Ve výzkumných projektech zejména řeší

  • komplexní hodnocení zrakového komfortu - hodnocení jasových poměrů, rizika oslnění, intenzity i prostorové distribuce světla dle funkce prostoru
  • nevizuální (neobrazové) vnímání světla, světelné koncepty podporující synchronizaci vnitřních biologických hodin (cirkadiánních rytmů)
  • rozdíly mezi jedinci – osvětlení vhodné pro specifické skupiny osob – senioři, dospívající
  • veřejné osvětlení a jeho vliv na zdraví a přírodu
  • hodnocení, optimalizace a vývoj LED zdrojů s nadstandardní kvalitou spektrálního složení světla a vysokou účinností
Email: lenka [dot] maierova [at] fsv [dot] cvut [dot] cz