Jste zde

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

zástupce vedoucího RP3

Daniel Adamovský je absolventem magisterského a doktorského programu Pozemní stavby se zaměřením na Technická zařízení budov na Fakultě stavební Českého Vysokého Učení Technického v Praze. Profesí se zaměřuje na vzduchotechniku a zejména systémy zpětného získávání tepla, v souvislosti s činností v centru UCEEB i obecněji problematikou kvality vzduchu a vnitřního prostředí. V centru UCEEB má na starosti Laboratoř vnitřního prostředí a zároveň vykonává práci zástupce vedoucího pracovní skupiny RP 3.

Email: daniel [dot] adamovsky [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: 420 778 403 299