Jste zde

Ing. Eva Šopíková (Caldová),Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Eva Caldová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb se zaměřením na dřevěné konstrukce. Studium ukončila v lednu 2010. Od 1. 3. 2010 studovala v prezenční formě doktorské studium na Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí. Tématem její disertační práce byla Požární odolnost dřevobetonového stropu s rozptýlenou výztuží. Titul Ph.D. úspěšně obhájila v červnu 2015.Od 1. 1. 2013 pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník v Požární laboratoři na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ve výzkumném programu Architektura a interakce budov s životním prostředím. V týmu požární laboratoře pod vedením prof. Walda se zaměřuje především na měření tepelného toku. Podílí se na řešení vědeckých grantů v České republice i v zahraničí v oblasti dřevěných konstrukcí za požáru a návrhu konstrukcí na účinky požáru.

Email: eva [dot] caldova [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 354 828