Jste zde

Ing. Hana Najmanová

vědecko-výzkumný pracovník

Jsem doktorand prezenčního studia na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze a na UCEEB působím jako vědecko-výzkumný pracovník a člen týmu požární laboratoře. Tuto pozici oceňuji především s ohledem na široké možnosti, které požární laboratoř v rámci výzkumných aktivit v oblasti požárního inženýrství nabízí, neboť získávání dat na základě požárních experimentů je nedílnou součástí tohoto aktuálního a dynamického oboru. Oblastí mého zájmu a zároveň tématem disertační práce je problematika evakuace osob se zaměřením na specifické podmínky evakuace osob s omezenou schopností pohybu.

Email: hana [dot] najmanova [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 357 151