Jste zde

Ing. Ivan Pokorný

vědecko výzkumný pracovník

Ing. Ivan Pokorný je absolventem ČVUT v Praze. Má několikaleté manažerské zkušenosti s vedením projektů, projektovým a procesím řízením. V rámci UCEEB pracuje jako vědecký pracovník. Věnuje se řešení výzkumných projektů zabývajících se optimalizací nanostrukturných materiálů. V rámci svých činností je mimo jiné zodpovědný za přípravu podkladů k projektovým žádostem, koordinaci a optimalizaci projektových postupů, nákladů projektů, za přípravu podkladů pro zajištění ochrany průmyslového a duševního vlastnictví a administrativní činnosti s tím související.

Email: ivan [dot] pokorny [at] uceeb [dot] cvut [dot] cz