Jste zde

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Jan Mužík absolvoval magisterské i postgraduální studium na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Jan Mužík má více než 7 let zkušeností jako vedoucí týmu vývoje software a odborný asistent na Společném pracovišti biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1.LF UK Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlova v Praze a působí jako IT ředitel spin-off firmy CleverTech s. r. o.. V současné době je školitelem dvou Ph.D. studentů na 1. lékařské fakultě UK. Byl vedoucím 13 úspěšné obhájených bakalářských a diplomových prací. Za posledních 6 let absolvoval 4 postgraduální manažerské kurzy (celková délka více než 300 hodin). Byl a je spoluřešitelem 14 výzkumných projektů a byl koordinátorem dvou projektů. Má mezinárodní pracovní zkušenosti: USA 3 měsíce, Finsko 10 měsíců, Norsko 6 měsíců. Má více než 65 výsledků výzkumu (články v odborných časopisech, konferenční příspěvky, patenty, užitné vzory, aplikované výsledky apod.). Má více než 11 let zkušeností s návrhem a implementací softwaru pro zdravotnictví a biomedicínského inženýrství a 7 let zkušeností v oblasti návrhu a vývoje softwarových systémů pro telemedicínu.

Email: jan [dot] muzik [at] uceeb [dot] cz