Jste zde

Ing. Jan Pošta, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník 

Mým zaměřením v laboratořích Univerzitního centra je testování stavebních prvků, dílců a spojů pro dřevostavby. V rámci výzkumného týmu RP4 se podílím na přípravě a realizaci projektů se smluvními partnery.Titul Ph.D. jsem obhájil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Tématem mé disertační práce bylo Nedestruktivní hodnocení dřeva. Jedná se o zkoumání fyzikálních a mechanických vlastností dřeva pomocí akustických, penetračních či jiných metod. Během doktorandského studia jsem absolvoval stáž na polytechnické univerzitě v Barceloně.

Email: jan [dot] posta [at] uceeb [dot] cz