Jste zde

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Jsem součástí týmu RP1 Architektura a interakce budov se životním prostředím a zabývám se využitím přírodních stavebních materiálů jako je nepálená hlína, surové jíly, sláma, bambus atd. v moderních konstrukcích pozemních staveb, dále ze zabývám udržitelným přístupem k renovacím budov, environmentálním hodnocením a integrovaným návrhem budov. Na FSv ČVUT v Praze, Katedře konstrukcí pozemních staveb přednáším Konstrukce pozemních staveb, Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy, Alternativní a přírodní stavební materiály, konstrukce a technologie, dále vedu projekty na bakalářském i magisterském stupni na oborech Stavební inženýrství, Budovy a prostředí, Architektura a stavitelství. V rámci UCEEB se podílím na zajištění spolupráce mezi univerzitou, výzkumným centrem UCEEB a firmami z praxe. Mám zkušenosti z mezinárodních projektů např. SUREURO, EURL3A – European Real Life Leraning Lab Allinace, dále z domácích projektů např. MPO Effect: Vybrané vlastnosti přírodních stavebních materiálů, konstrukcí a technologií pro MPO ČR, TAČR – OSEEB – Optimalizovaný skelet pro energeticky efektivní budovy na bázi HPC. Jsem zakládajícím členem a sekretářem CSBS – České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov (iiSBE – Czech), dále členem SHS – Sdružení hliněného stavitelství, CPD – Centrum pasivního domu. Jako člen organizačního výboru mezinárodní konference CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building, která se uskuteční 22. - 24. 6. 2016 v Praze, se podílím na její organizaci. Jako praktikující architekt se podílím na vedení architektonického studia atelier KUBUS, které se zaměřuje na navrhování nízkoenergetických a pasivních domů a ekologickou architekturu. Snažíme se principy a myšlenky udržitelné výstavby uplatňovat v reálných projektech a v praxi.

Email: jan [dot] ruzicka [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 183, +420 778 433 990