Jste zde

Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Je specialistou na stavební akustiku. Jeho výzkumné aktivity jsou zaměřeny na predikční metody pro vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost v budovách a pro prostorově akustické parametry uzavřených prostorů. Vede kurzy akustiky budov na FSv ČVUT V Praze. Je vedoucím akustické laboratoře centra UCEEB.

Email: jiri [dot] novacek [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 357 157