Jste zde

Ing. Jiří Novotný

Vědecko-výzkumný pracovník

 

Jiří Novotný vystudoval Techniku životního prostředí na Fakultě strojní ČVUT, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Tématem jeho disertační práce je optimalizace budov vzhledem k technickým systémům ve smyslu snižování požadavku na neobnovitelnou primární energii a snižování emisí CO2.

 

Na Univerzitním centru energeticky efektivních budov je součástí týmu Energetické systémy budov a působí v oblasti simulací energetiky budov. Zaměřuje se zejména na snižování energetické náročnosti budov. Dále je certifikovaným energetickým specialistou s oprávněním zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy.

Email: jiri [dot] novotny [at] fs [dot] cvut [dot] cz