Jste zde

Ing. Julie Železná (Hodková)

vědecko-výzkumný pracovník

„Ve společnosti UCEEB jsem součástí týmu, který se zabývá výzkumem v oblasti environmentálních vlastností existujících i nově vyvíjených stavebních materiálů, konstrukcí i budov. Hlavní náplní mé práce je posuzování životního cyklu výše zmíněných a jejich vývoj z hlediska snižování environmentálních dopadů.  Zkušenosti jsem získala během magisterského a především doktorského studia na FSv ČVUT v Praze a také na pracovně studijní stáži ve výzkumném ústavu CSTB Grenoble ve Francii. Velkým přínosem je pro mou praxi účast v TNK 149 Udržitelnost staveb, kde překládám evropské i mezinárodní normy týkající se úzce mého zaměření.“

Email: julie [dot] hodkova [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 357 164