Jste zde

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Mojí odborností jsou stavební tepelná technika a heliotechnika budov. V UCEEB spravuji následující přístrojové vybavení: (1) velkou klimatickou dvojkomoru, (2) klimatickou místnost s experimentální fasádou a (3) materiálovou laboratoř stavební tepelné techniky. Vyvíjím cílené simulační nástroje v prostředí Matlab zaměřené na nestacionární přenos tepla a vlhkosti stavebními konstrukcemi a na komplexní výpočty stínění. V rámci Annexu 58 Mezinárodní energetické agentury (IEA) pracuji na nástrojích pro dynamické simulace a identifikaci parametrů budov. V rámci projektu Preseed 6 spolupracuji na vývoji lehkého obvodového pláště (LOP) na bázi dřeva.

Email: kamil [dot] stanek [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 778 411 622