Jste zde

Ing. Kateřina Sojková, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník 

Absolovala jsem doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, zabývám se modelováním tepelného chování budov. Zaměřuji se na použití zjednodušených modelů pro energetické simulace, jejichž výhoda spočívá ve využitelnosti v úvodní fázi projektu díky redukci potřebných vstupních dat. Vlastní výpočtové modely vyvinuté v prostředí MS Excel a VBA používám pro zpracování variantních analýz tepelného chování budov a zjednodušené analýzy vlivu jednotlivých parametrů na tepelnou bilanci budovy.

Email: katerina [dot] sojkova [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 357 174