Jste zde

Ing. Lenka Laiblová

vědecko-výzkumný pracovník

Ve UCEEB jsem součástí týmu, který se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti betonu a betonových kompozitů, převážně za použití vysokohodnotných betonů (UHPC, HPC). Nyní se zaměřuji na alternativní způsoby vyztužování betonu pomocí technických textilií. Dále se zabývám hodnocením těchto druhů materiálů a konstrukcí z něj z hlediska udržitelnosti a environmentálních dopadů. Vycházím ze zkušeností, které jsem získala během magisterského a doktorského studia na FSv ČVUT v Praze dále na pracovně studijní stáži v Nizozemí v rámci projektu EURL3A a v neposlední řadě z pozice projektanta v projektovém a architektonickém ateliéru.

Email: lenka [dot] laiblova [at] uceeb [dot] cz