Jste zde

Ing. Magdaléna Charvátová

vědecko-výzkumný pracovník

Jsem studentkou doktorského studia na ČVUT v Praze, Fakultě stavební. Tématem mé disertační práce je požární odolnost dřevěných konstrukcí. Především se zabývám příspěvkem k požární odolnosti dřevěných konstrukcí pomocí různých obkladových materiálů a mírou zuhelnatění dřeva. V UCEEB pracuji v týmu „Materiály a konstrukce budov“ (RP4), kde se podílím na přípravě, realizaci a vyhodnocování požárních zkoušek ve spolupráci s požární zkušebnou PAVUS, a.s. a smluvními partnery.

Email: magdalena [dot] charvatova [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 35 48 28