Jste zde

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze (2005). Od 2007 oborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Zahraniční šestiměsíční stáž (09/2009 – 02/2010) na Stord-Haugesund University College v Norsku. Disertační práce (2012): Instalační šachty z požárního hlediska. Od 2013 výzkumný pracovník v Univerzitním centru energeticky efektivních budov – požární laboratoř. Profesní zaměření: požární bezpečnost staveb, aktivní a pasivní požární ochrana, požární inženýrství, matematické modelování požáru. Pedagogické aktivity: přednášky, cvičení a projekty se studenty, vedení bakalářských a diplomových prací. Výzkumné aktivity: požární testování povrchových úprav, stavebních konstrukcí, jednotlivě hořících předmětů apod. Konzultační činnost a spolupráce se stavební praxí; příležitostná projekční činnost.  

Email: marek [dot] pokorny [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 357 153