Jste zde

Ing. Marie Nehasilová (Vaculíková)

vědecko-výzkumný pracovník

  • Hodnocení životního cyklu budov (LCA)
  • Modelování LCA v software SimaPro,Environmentální data a jejich agregace
  •  databáze environmentálních dat (Envimat, Ecoinvent)
  • Multikriteriální hodnocení budov
Email: marie [dot] vaculikova [at] uceeb [dot] cz