Jste zde

Ing. Martin Hataj

vědecko-výzkumný pracovník

V současné době je Ph.D. studentem na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Tématem jeho disertační práce jsou „Numerické a analytické modely tesařských spojů“. V rámci výzkumného týmu RP4 se podílí na přípravě a realizaci projektů se smluvními partnery. Zabývá se především problematikou spojování dřevěných konstrukcí. Pracuje na tvorbě nových návrhových metodik pro výpočet únosnosti tradičních tesařských spojů, stavebního kování i jiných spojovacích systémů za pomoci analytických a numerických modelů. Během doktorského studia absolvoval stáž na Technické univerzitě v německém Mnichově.

Email: martin [dot] hataj [at] uceeb [dot] cz