Jste zde

Ing. Michal Ženíšek

vědecko-výzkumný pracovník

Zabývám se výzkumem a vývojem vysokohodnotných a ultra-vysokohodnotných betonů s důrazem na jejich praktické využití. Na UCEEBu jsem součástí širšího výzkumného týmu, který se obecně zabývá kompozitními materiály se silikátovou matricí. Zde je mým hlavním úkolem vývoj nových receptur vysokohodnotných betonů. V rámci svého doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT řeším optimalizaci nosné konstrukce železobetonového skeletu s ohledem na cenové a environmentální náklady.

Email: michal [dot] zenisek [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 776 038 119