Jste zde

Ing. Ondřej Nehasil

vědecko-výzkumný pracovník

  • Měření a vyhodnocování zkoušek VZT komponent
  • Provádění experimentů na otopných a chladicích soustavách
  • Vývoj softwaru pro měření a vyhodnocování parametrů vnitřního prostředí
  • Výzkum nepřímého adiabatického chlazení a chlazení větracím vzduchem
  • Modelování energetického chování budov
Email: ondrej [dot] nehasil [at] uceeb [dot] cz