Jste zde

Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.

stavební fyzik 

Pavel Kopecký absolvoval inženýrské studium na Fakultě stavební ČVUT v roce 2002 a doktorské studium dokončil v roce 2008. Jeho disertační práce byla zaměřena na přenos tepla a vlhkosti v zemních výměnících tepla. Je odborníkem v oblasti stavební fyziky, modelování dynamického přenosu tepla a vlhkosti ve stavebních prvcích a simulace celých budov. Aktivně se podílí na IEA ECBCS Annex 58.

Email: pavel [dot] kopecky [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 357 173