Jste zde

Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník 

Zabývám se diagnostikou dřevostaveb, zejména problematiky týkající se zvýšené vlhkosti v dřevostavbách, vlivem nedodržení konstrukčních zásad a požadavků, poruch technických zařízení budov (TZB) atd. včetně návrhů sanace při výskytu biotických činitelů (dřevokazné houby, plísně, dřevokazný hmyz …) více jak deset let, této problematice jsem se věnoval již ve své dizertační práci. Zpracovávám znalecké, odborné posudky - mykologické, stavebně-truhlářské výrobky, dřevostavby a ostatní dřevařské výrobky. Věnuji se také návrhům zkoušek pro různé druhy materiálů v dřevostavbách a dřevostaveb včetně přípravy na posouzení a ověření stálosti vlastností a přípravy pro vydání ETA (European Technical Assessment). Úzce spolupracuji s oznámeným subjektem (notifikovanou osobou) Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Email: petr [dot] ptacek [at] uceeb [dot] cz