Jste zde

Ing. Petr Wolf, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník, zástupce vedoucího RP5

Zabývám se fotovoltaikou, jejím využitím v autonomních a hybridních systémech i systémech pracující paralelně se sítí. Věnuji se též modelování elektrických parametrů fotovoltaických článků a modulů s rozdílnými provozními parametry. Vycházím z poznatků získaných během doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT i z praktických zkušeností v soukromém sektoru, kde jsem působil sedm let při návrhu a realizaci fotovoltaických systémů. Zúčastnil jsem se stáží na univerzitě v Řecku, výzkumném ústavu ISET (Fraunhofer IWES) v Německu a expedice do Antarktidy, kde mým úkolem bylo zprovoznění hybridního fotovoltaického systému.

Email: petr [dot] wolf [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 607 818 381