Jste zde

Ing. Tomáš Charvát

vědecko-výzkumný pracovník

Absolvoval jsem magisterské studium na fakultě strojní ČVUT v oboru energetiky. Obor jsem si vybral, protože s kolegy z RP2 spolupracuji na vývoji zařízení na bázi organického Rankinova cyklu (ORC) již od počátků bakalářského studia. Začínal jsem jako operátor experimentální  ORC jednotky, kde bylo mojí práci najíždět zařízení, udržovat jej v chodu, servisovat a upravovat pro požadované experimenty. Získané zkušenosti jsem uplatnil v rámci bakalářské práce, ve které jsem navrhl konstrukční řešení demonstrační ORC jednotky pro UCEEB, a na roční stáži v projekční kanceláři. Pro RP2 vytvářím 3D modely a z nich výkresovou a výrobní dokumentaci, případně projektuji celá zařízení jako například simulátor odpadního tepla jako zdroj pro testování ORC jednotek.

Email: tomas [dot] charvat [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 728 744 909