Jste zde

Ing. Vladimíra Jelínková, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Věnuji se pokročilým zobrazovacím metodám v půdní fyzice a analýze heterogenních pórovitých formací ovlivněných preferenčním prouděním. Při své práci využívám zkušenosti z pobytů ve Spojených státech amerických, Spolkové republice Německo a Spojeném království. V současné době je těžištěm mé práce studium strukturálních změn, vlhkostních a teplotních poměrů vybraných antropogenních půdních systémů s důrazem na zhodnocení ohrožení jejich předpokládané tepelné a odtokové funkce.

Email: vladimira [dot] jelinkova [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 355 404