Jste zde

Ing.Roman Vavřička, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Ve společnosti UCEEB jsem součástí týmu, který se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti zásobníkových ohřívačů vody. Další činností je pak výzkum systémů zpětného získávání tepla z odpadních vod. Oba projekty probíhají ve spolupráci s Ústavem pro techniku prostředí na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, kde současně působím jako odborný asistent se zaměřením na obor vytápění, zdravotnětechnické instalace, experimentální metody a projektování v oblasti TZB.

Email: Roman [dot] Vavricka [at] fs [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 352 739