Jste zde

Ing.Zdenko Malík

Vědecko-výzkumný pracovník

Magisterské štúdium ukončil Zdenko Malík na FSv ČVUT v Praze v odbore Budovy a prostředí. Počas svojho štúdia sa zaujímal o budovy ako zo stránky nosných konštrukcií (prax v statickej firme), tak zo stránky stavebnej fyziky. Zo stavebnej fyziky sa najviac zaujíma o simulácie teplotného a vlkostného správania sa budov a ich konštrukcií. Tejto téme sa podrobnejšie venuje vo svojej dizertačnej práci, aj v aktivitách na UCEEB.

Email: Zdenko [dot] Malik [at] uceeb [dot] cz