Jste zde

Mgr. Andrea Staffa (Míčková) Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Jsem absolventkou doktorského studia na 2. Lékařské fakultě UK v Praze, v oboru Lékařská biofyzika. Jako vědecko-výzkumný pracovník na UCEEB se zabývám zejména přípravou nanovlákenných materiálů v kombinaci s lipozomy pro řízené dodávání látek. Jsem autorkou, či spoluautorkou řady impaktovaných publikací (dle WoS 9 publikací, h-index 5). Podílela jsem se na řešení projektů GAČR GAP304/10/1307, ME10145, NANOPROGRES, EU projektu BIOSCENT, Centralizovaném rozvojovém projektu C_9 MSMT a byla jsem hlavní řešitelkou projektů GAUK (č. 626012, č. 96610 a č. 122508). Dále jsem se podílela na vývoji a komercionalizaci inovativních nanovlákených nosičů z nichž některé byly již prodány formou patentů do komerční sféry (konkrétně užitný vzor č. 19818 a patent č. 302876). 

Email: andrea [dot] mickova [at] uceeb [dot] cz