Jste zde

Mgr. Matej Buzgo

vědecko-výzkumný pracovník

Jako výzkumní pracovník na UCEEB se v rámci doktorského studia zabývám materiálovým inženýrstvým se zaměřením na přípravu systémů řízeného dodávání aktivních látek. K vytváření těchto systémů využívám technologie elektrostatického zvlákňování, centrifugačního zvlákňování a přípravy emulzních a lipozomálních systémů. Mojí hlavní používanou metodou je elektrostatické zvlákňování, kde využívám většinu známých technologií, jako je zvlákňování z jehly, hladiny (technologie Nanospider a hladinové elektrody vlastní konstrukce), koaxiální zvlákňování (včetně unikátních hladinových řešení s vysokou výrobností), orientace a strukturované depozice vláken. Z výzkumného pohledu mám zkušenosti i s povrchovou úpravou vláken pomocí modifikace plazmatem, chemické modifikace, selektivní povrchové adsorpce a dalších technik modifikujících vlastnosti nanovláken. Magisterské vzdělání jsem získal v oboru Buněčné biologie na Univerzitě Karlově v Praze, (diplomová práce zabívající se kombinací nanovláken s trombocyty pro řízené dodávání růstových faktorů). Jsem autorem a spoluautorem několika impaktovaných publikací, týkajících se řízeného dodávání bioaktivních látek (např. Amler E., et al., 2014, Nanomedicine-UK IF=5,260; Buzgo M., et al., 2013, Nanomedicine-UK IF=5,260, Mickova A. et al., 2012, Biomacromolecules, IF=5,260). Podílel jsem se na projektech GAUK, TIP Biomedicína v pohybu, ME10145, EU projektů BIOSCENT a ERA-NET CARSILA, Centralizovaném rozvojovém projektu C_9 MSMT a byl jsem hlavním řešitelem projektů GAUK (č. 80009 a č. 384311). Dále jsem spoluautorem patentů a užitných vzorů popisujících nosiče pro tkáňové inženýrství a přípravu nanovlákenných nosičů. 

Email: matej [dot] buzgo [at] uceeb [dot] cz