Jste zde

Mgr. Michaela Rampichová, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník

Doktorské vzdělání jsem získala na 2. lékařské fakultě UK, v oboru Lékařská biofyzika. Zabývám se přípravou biomateriálů a zejména jejich biologickým testováním. Podílela jsem se na řešení několika českých a zahraničních grantových projektů (GAČR GAP304/10/1307, ME10145, EU projektu BIOSCENT) a jsem autorkou, či spoluautorkou řady impaktovaných publikací (dle WoS 17 publikací, h-index 7). Dále jsem se podílela na vzniku několika patentů, z nichž některé byly již prodány do komerční sféry (konkrétně užitný vzor č. 19818 a patent č. 302876). V rámci projektu UCEEB pracuji zejména na optimalizaci materiálů na bázi nanovláken pro biomedicínské účely. 

Email: michala [dot] rampichova [at] uceeb [dot] cz