Jste zde

Mgr. Tomáš Bek

vědecko-výzkumný pracovník

Mgr. Tomáš Bek je sociolog, který se odborně zabývá participativním designem a sociologií organizace a práce. Na UCEEB se zaměřuje na užívání participativních metod pro design nových technologií a staveb. Tomáš se rovněž specializuje na tvorby strategických dokumentů pro města a samosprávy, výzkumy kvality života občanů a jejich participace na životě města. Mimo to je v současné době interním doktorským studentem na katedře sociologie Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci se zabývá proměnami práce a její organizace.

Email: tomas [dot] bek [at] cvut [dot] cz