Jste zde

MUDr. Ing. Karolína Vocetková

vědecko-výzkumný pracovník

Magisterské vzdělání jsem získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor Všeobecné lékařství) a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (obor Přístroje a metody pro biomedicínu). Nyní jsem studentkou doktorského studia v oboru Lékařská biofyzika na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  V rámci svého studia jsem strávila dva měsíce na stáži na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne. Podílela jsem se na projektech GAUK, Centralizovaném rozvojovém projektu C_9 MSMT a jsem hlavní řešitelkou projektu GAUK č. 270513. Na UCEEB se věnuji zejména biologickému testování připravených nanovlákenných materiálů.

Email: karolina [dot] vocetkova [at] uceeb [dot] cz