Jste zde

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

vědecko-výzkumný pracovník

Od začátku fungování centra UCEEB jsem byl pověřen vedením Výzkumného programu Architektura a životní prostředí zabývajícího se uplatňováním principů udržitelné výstavby ve výzkumu, vývoji a navrhování budov. Jde o široké spektrum technických problémů zaměřených na dosahování komplexní kvality budov zahrnující maximální kvalitu vnitřního prostředí, snižování negativních vlivů výstavby a provozování budov na životní prostředí při současné ekonomické efektivitě. V oblasti výzkumu se dlouhodobě zabývám environmentální optimalizací betonových konstrukcí, využíváním vysokohodnotných a recyklovaných materiálů a hodnocením budov a jejich konstrukcí z hlediska celého životního cyklu a komplexní kvality. Propojení technických inovací v materiálovém výzkumu s jejich zhodnocením z hlediska komplexní kvality považuji za základní inovační potenciál vedoucí k podpoře vývoje budov umožňujících zajištění trvale udržitelného rozvoje a kvalitního životního prostředí i pro další generace. 

Email: petr [dot] hajek [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 179, +420 739 028 773