Jste zde

prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.

vědecko-výzkumný pracovník

Odborné zaměření: 

  • Využití měřicích systémů v oblasti měření elektrických veličin, vzorkovací metody měření parametrů neharmonických průběhů, měření dynamických parametrů AČ modulů.
  • Poslední řešené projekty:  Časově synchronní distribuované systémy pro sběr dat a řízení procesů, projekt TA01010988; 2011-2013. Měřicí systém pro sběr a analýzu dat, vývoj na zakázku pro Cegelec a.s. (2012-2013)
Email: vladimir [dot] haasz [at] uceeb [dot] cz
Telefon: +420 224 352 186