Jste zde

Odborná konference a výstavy o akumulaci energie a energetické soběstačnosti

Konání akce:

26.10.2017 - 09:00

Místo konání:

Hotel Artemis, Praha

3. ročník konference a výstavy o akumulaci energie a energetické soběstačnosti. Současná energetika prochází největší revolucí za posledních 100 let. Její budoucnost změní akumulace energie a chytrá řešení pro decentrální výrobu elektřiny. Chcete se inspirovat u předních odborníků? Na konferenci vystoupí Petr Wolf s přednáškou na téma Využití předpovědi počasí pro optimalizaci provozu bateriového úložiště provoz integraci OZE v distribuční síti.

Anotace přednášky Petra Wolfa:

Fotovoltaické zdroje se jeví jako velmi vhodné pro instalaci na budovách, tj. v místě spotřeby. Jelikož jejich výkon je značně proměnný, přímo závislý na meteorologických podmínkách, je třeba zajistit soudobost výroby a spotřeby. Nabízí se užít řízení spotřeb a akumulaci elektrické energie. Ve snaze zajistit současně úsporný provoz budovy a kvalitu vnitřního prostředí se řízení a monitoring  energetického systému budovy dostává do popředí zájmu- zde je predikce výroby a spotřeby klíčová. V rámci workshopu budou představeny možnosti užití fotovoltaiky jako lokálního zdroje pro zajištění energetického systému budovy a zkušenosti s více jak ročním provozem budovy společnosti Fenix Group v Jeseníku v různých režimech, která tyto nové technické prostředky a služby využívá.


Odborné Workshopy:
14:00 - 16:00 Sál B: Workshop - Bezpečnost provozu bateriových&fotovoltaických elektráren
14:00 - 14:30 Pohled soudního znalce na bezpečnost a protipožární prevenci FVE. Ing. Zbyněk Petrovský, Soudní znalec v oboru požární ochrany
14:30 - 15:00 Analýza příčin požárů FVE a protipožární ochrany, zástupci Technického ústavu požární ochrany (bude upřesněno)
15:00 - 15:30 Bezpečnost bateriových systémů pohledem zástupců akademické sféry. Ing. Pavel Hrzina, PhD., České vysoké učení technické (FEL) v Praze
15:30 - 16:00 Optimalizace bezpečnosti FV zařízení. Petr Klimek, Sales&Business Development Manager, SolarEdge GmbH

16:00 - 17:00 Sál B: Workshop - Servis a optimalizace provozu bateriových&fotovoltaických elektráren
16:00 - 16:30 Využití předpovědí počasí pro optimalizaci provozu bateriového úložiště provoz integraci OZE v distribuční síti. Petr Wolf, UCEEB-ČVUT
16:30 - 17:00 Kontrola FVE pomocí dronů-praktické zkušenost ze světa a ČR.
Marian Vráblik, jednatel SkySystems Europe, s.r.o 
17:00 - 17:30 Optimalizace servisu FVE. Photon Energy Operations s.r.o. (bude upřesněno)
17:30 - 18:00 Efektivní čištění panelů a jejich dopad na výkonnost FVE v Německu. Karel Pařenica, jednatel nanosun s.r.o.

Registrujte se zde.