MORE-CONNECT

Vývoj a pokročilé prefabrikace inovativních, multifunkčních prvků obvodového pláště pro modulární dovybavení a připojení

Registrační číslo projektu: H20-633477
Poskytovatel: Evropská komise - Horizont 2020 
Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Trvání projektu: 11. 12. 2014 - 30. 11. 2018
Partneři: Huygen Installatie Adviseurs (koordinátor), Zuyd University, BJW, WEBO, Riga Technical University, Latvia Wood Construction Cluster, Technological Centre of Zemgale, Tallin University of Technology, ASMatek, REF Ehitustood, University of Minho, Darkglobe, Cenergia, Innogie ApS, Invela ApS, RD Rýmařov, Econcept
eb: www.more-connect.eu

  • UCEEB a RD Rýmařov jsou společně partnery evropského projektu H2020 MORE-CONNECT.
  • Cílem je vývoj prefabrikovaných dílců pro komplexní renovace budov.
  • Vyvíjený systém pro stávající bytové a rodinné domy má nabídnout řešení, které poskytne významné snížení energetických ztrát, zvýší kvalitu vnitřního prostředí, a které zahrne rovněž nové rozvody médií, elektřiny a datových sítí. To vše při minimálním omezení provozu budovy – osazení nové obálky budovy bude trvat méně než týden.
  • Koordinátorem čtyřletého projektu je nizozemská společnost Huygen Installatie Adviseurs.
  • V projektu jsou zapojeny další podniky a univerzity z Nizozemska, Dánska, Estonska, Lotyšska, Portugalska a Švýcarska.

Aktuálně: 29. listopadu 2018 pořádáme dvojici seminářů na téma "Moderní energetické sanace budov" - pozvánka zde.

Partneři v projektu mají za úkol vytvořit a demonstrovat průmyslově vyráběné komponenty pro systémy rychlých a komplexních rekonstrukcív pěti evropských geoklasterech. Robustní, inovativní, prefabrikované fasádní prvky budovy integrují komponenty pro řízení klimatu, úsporu energie, stejně jako vysokou pro trvanlivost a estetiku budov. Koncept zajistí výrazné snížení spotřeby energie (až na nulový energetický standard) při současném zajištění kvality a komfortu vnitřního vzduchu.

Projekt využívá udržitelných materiálů pro výrobu rekonstrukčních prvků a je vyvýjena inovativní technologie Plug and Play pro konkrétní modulární komponenty. Pro diagnostiku a kontrolu stavu modulů budou použity bezdrátové senzory a řídicí mechanismy.V procesu renovace se předpokládá použití inovativních geomatických řešení pro dohled nad stavbou. Webové nástroje umožňují koncovým uživatelům zvolit řešení obnovy a zjistit jejich dopad na spotřebu energie i vnitřní klima.

Systémy BIM (Building Information Modeling) budou použity pro řízení výrobních a výrobních procesů, které zajistí kontrolu kvality. Navíc bude projekt rozvíjet obchodní modely a energetická řešení pro každou geografickou oblast.

Více informací o projektu: www.more-connect.eu.

Napsali jsme dříve o projektu:

Video z instalace experimentálního objektu na pozemku UCEEB

Více videí z projektu...