Jste zde

Reference

Ze zakázek roku 2015

 • Národní park Šumava

Stavebně-energetická optimalizace objektu Březník

Zpracovali jsme stavebně-technické zhodnocení objektu v samém srdci Šumavy s hybridním autonomním systémem, který nabízí velkou šanci pro vytvoření unikátního projektu šetrného k životnímu prostředí za současného respektování nároků na pohodlí uživatelů dnešní doby. Kromě toho jsme také vytvořili návrh elektrického a tepelného hospodářství s ohledem na udržitelnost objektu a energetický profil budovy.

 • Škola Buštěhrad

Udržitelná výstavba

V rámci projektu rozšíření kapacit ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě jsme zapojili do procesu plánování učitele žáky i jejich rodiče tak, aby výsledný návrh odpovídal reálným potřebám a reagoval na současné problémy. Na základě zhodnocení výsledků diskusí a dotazníků a také objektivního měření parametrů budovy jsme vytvořili podmínky pro vytvoření komplexního konceptu rozvoje školy. Koncept, který je výsledkem soutěže, přesahuje hranice jednoho projektu a poslouží škole k účelnému investování prostředků v budoucích letech.

 • Fénix Group a.s.

Výzkum tepelné pohody v podmínkách paralelní klimatické kabiny

Provedli jsme analýzu tepelných podmínek prostředí při šesti druzích otopných ploch a dvou variantách regulace. Nyní probíhá hledání optimálních podmínek tepelné pohody při co nejnižší spotřebě energie jednotlivými plochami s využitím tepelného modelu člověka (thermal manikin).

 • Konzultační a návrhové služby pro Administrativní budovu v Jeseníku pro společnost STING project s.r.o.

Navrhli jsme systém řízení a monitorování provozu budovy pro nově stavěnou administrativní budovu společnosti Fénix Group a.s. Úložiště a vybrané spotřebiče budou automaticky řízeny na základě námi vyvinutých algoritmů, které jsou založeny na předpovědi počasí (PV Forecast) a predikovanému odběru budovy. 

 • Národní muzeum

Senzory pro měření vibrací

Společně s Metrostavem jsme navrhli a osadili budovu rekonstruovaného Národního muzea senzory pro měření vibrací, které kontinuálně monitorují vibrace a otřesy způsobené stavební činností.  Zvýšené vibrace by totiž mohly vést k prasklinám, trhlinám nebo ke statickému narušení budovy, ale díky našemu monitorovacímu systému je budova neustále pod kontrolou.

 • Loď SunRiver

Optimalizace palubního fotovoltaického zdroje

Plně solární loď SunRiver v roce 2015 proplula 4 500 km po evropských řekách, a to bez poruchy a bez jediné kapky paliva. Vše díky solárnímu systému, na jehož vývoji jsme se podíleli a jehož elektroniku jsme plně navrhli a realizovali.

 • FINEP

Optimalizace návrhu řadových rodinných domů, dvojdomu a bytového domu

Posoudili jsme stávající projekty pro rodinné domy a bytové domy z hlediska stavebního řešení, vnitřního prostředí a zdrojů energie. Z pohledu investic jsme navrhli zlepšení, které bylo finančně stejně nákladné. Zohlednili jsme při tom výhled požadavků na budovu pro příští roky a nasazení nezbytně nutných opatření oproti stávajícímu stavu.

 • Bova Březnice spol. s.r.o

Vývoj a testování úhelníků

S výrobcem tenkostěnného kování spolupracujeme na vývoji a testování úhelníků, které se používají pro spoje nosných prvků dřevostaveb. Úhelníky byly optimalizovány pomocí numerického modelu a následně experimentálně ověřeny. Výsledkem společného vývoje je inovovaný typ úhelníku, který má vyšší únosnost.  V současné době spolupracujeme na testování dalších úhelníků, třmenů a kotevních prvků.

 

Ze zakázek roku 2014

 • Československá obchodní banka, a. s

Dynamická simulace budovy centrály

Vypracovali jsme dynamickou simulaci energetického chování objektu centrály ČSOB v Praze 5, Radlicích. Ověřovali jsme parametry prostředí a optimalizaci zdrojů tepla a chladu. Simulovali jsme energetické bilance sálavého stropního chlazení s akumulační hmotou a tepelného čerpadla se zemními vrty.

 • Kronospan, spol. s r.o.

Požární zkoušky dvou konstrukcí stěn na REI 30 a REI 60

Spolupracovali jsme na vývoji nové OSB desky s protipožárním povlakem. Provedli jsme požární zkoušky a vyhodnocení příspěvku desek se speciální protipožární povrchovou úpravou k požární odolnosti dílců dřevostaveb.

 • OCZ Vrchlabí, a.s.

Měření atypického koncentrátoru na solárním simulátoru

S vrchlabskou společností, která vychází z tradic a zkušeností české Tesly a japonsko-německého Optrexu, jsme konzultovali měření a měřili v naší laboratoři na slunečním simulátoru - vnitřním testovacím zařízení s umělým sluncem.

 • Nevšímal, a.s.

Požární zkouška prosklené hliníkové stěny

Navrhli jsme, připravili, realizovali a vyhodnotili požární zkoušky hliníkové stěny se speciálním protipožárním sklem nadstandardních rozměrů 3 x 4,5 m. Zkoumali jsme vliv teploty na protipožární sklo v celé ploše stěny a stanovili požární odolnost konstrukce.

 • Heberger CZ, s.r.o.

Studie Ronal W06

Změřili jsme průtok spalin pecí na tavení hliníku v továrně Ronal a zjišťovali potenciál využití odpadního tepla. Měřili jsme průtok spalin, včetně dostupného množství tepla, inovativní nepřímou metodou a zhodnotili správnost navržení spalinového výměníku, který je v továrně nainstalován. 

 • Brownline B.V.

Systémy lokalizace pro podzemní horizontální vrtání

Dlouhodobě spolupracujeme s nizozemskou firmou Brownline na vývoji a výzkumu metod pro přesnou lokalizaci sond pro podzemní horizontální vrtání. Na principu generovaného a snímaného magnetického pole jsme v rámci spolupráce navrhli dva systémy pro lokalizaci podzemních vrtných souprav, které se v současné době využívají jako součást unikátního komplexního systému DrillGuide.  

 • Bytový dům U9

Implementace algoritmů prediktivní regulace

Díky našemu MPC modelu, který řídí vytápění bytového panelového domu v pražské ulici Seydlerova, bylo dosaženo 30 % snížení nákladů na energie v bytovém domě s více než 400 bytovými jednotkami. Optimalizovali jsme regulaci energetického minima – při uplatnění předpovědi počasí a vnitřního chování budovy.

 • Skanska Reality a.s.

Zpracování studie, posouzení projektu, popularizace a trendy developerských projektů

Nezávisle jsme posuzovali stávající opakovatelně realizovatelné bytové domy v lokalitách Modřany U cukrovaru, Vidoule Botanica a Uhříněves Romance. Navrhli jsme řešení pro lepší ohodnocení energetické náročnosti budov a na výhodnější využití solárních kolektorů pro předehřev teplé vody při výstavbě obdobných domů.

 • Loď SunRiver

Optimalizace palubního fotovoltaického zdroje

Optimalizovali jsme zisky z palubního fotovoltaického zdroje jachty SunRiver. Součástí optimalizace byla i simulace FV zisků a návrh nastringování panelů. Výsledkem optimalizace byl návrh zakázkového step-up měniče pro trakční baterii. V roce 2015 vyrobíme 20 prototypových kusů. V květnu 2015 se loď vydá na první plavbu po říčních tocích Evropy.

 • Dřevostavby Biskup, s.r.o.

Eliminace tepelných mostů

Zpracovali jsme posudek pro nestandardní řešení dřevostavby ve složitých klimatických a konstrukčních podmínkách. Zabývali jsme se difúzí vodní páry ve skladbě obvodového pláště, navrhli jsme technická řešení pro eliminaci tepelných mostů v patě dřevěné stěny a zamezení kondenzace vodní páry.

HQ ČSOB, RADLICE