Jste zde

Setkání pracovní skupiny Smart Life CBCSD

Konání akce:

12.04.2017 - 14:00

Místo konání:

UCEEB, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

Tématem setkání pracovní skupiny CBCSD je Energetika chytrých budov – efektivní a úsporná řešení. UCEEB se bude podílet jako podpora odborné akce. Výzkumníci a odborníci na daná témata představí činnosti Centra a konkrétní, zde vyvíjené, technologie.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) pořádá setkání pracovní skupiny v prostorách UCEEB za účelem vylepšení cesty k udržitelnému bydlení.

 

Tato akce se dělí do tří částí:

1) Exkurze budovy a laboratoří UCEEB.  

2) Prezentace dobré praxe v následujících oblastech:

  • Zvýšení efektivity a snížení celkové spotřeby energie,
  • Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů,
  • Snížení spotřeby energie budov,
  • Efektivní využívání zdrojů a systémů,
  • Propojování s nejnovějšími technologiemi,
  • Příznivé ekologické dopady,
  • Ekonomicky výhodné modely,
  • Zájmy vedení města, průmyslu a obchodu a obyvatel – občanů,
  • Sociální a komunitní potřeby obyvatel.

3) Diskuse nad zmíněnými tématy.

Náplní všech prezentací a následné diskuse mají jeden společný záměr - jakým směrem se odvětví vyvíjí, jaké jsou trendy, co můžeme v budoucnu očekávat apod..