Jste zde

Energetické systémy budov (RP2)

Vedoucí týmu: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Zástupce vedoucího týmu: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Energetická laboratoř Solární laboratoř Laboratoř tepelných čerpadel
     

Energetický systém budovy

   

Náš výzkumný tým 

  • Zabýváme se novými koncepcemi decentralizovaných zdrojů energie (obnovitelné, palivové) pro energeticky efektivní interaktivní budovy.

  • Vyvíjíme optimalizované prvky OZE pro integraci do konstrukčního pláště budov a prvky technických systémů budov pro docílení nízké potřeby primárních paliv.

  • Zkoumáme inovativní multifunkční energetické prvky pro dodávku tepla, chladu a elektřiny jako např. hybridní solární kolektory, pokročilá tepelná čerpadla a zároveň možnosti efektivní akumulace tepla a chladu.

  • Navrhujeme koncepce komplexních technických soustav pro efektivní integraci zdrojů energie do budov a nadřazených sítí s využitím inteligentního řízení.

Ke stažení: Produktový list týmu RP2

Sekce výsledků s možností stažení zde.

Běžící projekty: